Hledat v databázi her

Státní rozpočet

( 0 hlasů ) 
  • Zveřejněno 7. 1. 2013 11:05
  • Napsal Šereda František (Moulin)
  • Zobrazeno: 2548

Nastavte priority státního rozpočtu podle sebe.

 

Proč hru hrát:

  • Hráči se seznámí s výdaji státního rozpočtu a budou diskutovat o jeho prioritách
  •  

Délka:

30 minut a více, záleží na počtu hráčů a počtu skupin

Počet účastníků:

8 a více, 1 organizátor

Pomůcky:

Prázdné tabulky s „kapitolami“ rozpočtu a místem na vyplnění rozdělní,

Cílem této aktivity je, aby se hráči blíže seznámit se státním rozpočtem, hlavně s rozložením jeho výdajů. Vyzkouší si rozložit výdaje do jednotlivých kapitol, diskutovat o tom v různých skupinách, hledat kompromisy a nakonec srovnat své návrhy s reálným rozložením výdajů v rozpočtu ČR a diskutovat o tom, proč se jejich návrhy liší od reality.

Na úvod hry můžeme zahrát motivační scénku (například ministr financí, který běduje nad tím, že všichni chtějí více peněz). Poté rozdělíme hráče do dvojic. Každá dvojice dostane následující tabulku:

Výdaje:

%

Důchody, sociální dávky

Vzdělávání

Doprava

Zdravotnictví

Státní správa a samospráva

Sociální péče

Finanční operace (placení úroků apod.)

Zemědělství a lesnictví

Bydlení, komunální služby

Obrana

Bezpečnost a veřejný pořádek (policie, …)

Politika zaměstnanosti (úřady práce, …)

Podpora průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

Právní ochrana (soudy a další)

Ostatní

Organizátor by měl být připraven vysvětlit, co se za jednotlivými řádky v tabulce skrývá a kde se s tím v běžném životě setkáváme. Hodí se vše projít a stručně vysvětlit ještě předtím, než se dvojice pustí do práce. Společně mají za úkol ke každému druhu výdajů (řádek tabulky) navrhnout, kolik % z jejich státního rozpočtu má tvořit. Můžeme povolit i to, že některým řádkům je možné přiřadit 0%.

Ve chvíli, kdy mají hotovo, sejdou se dvě dvojice dohromady a společně mají za úkol připravit nový návrh, na základě svých dvou připravených. Hledají kompromis a vzájemně si vysvětlují, proč zvolili právě takové rozložení a proč je lepší než jiné varianty.

Ve chvíli, kdy dospějí k novému návrhu, sejdou se dvě skupiny a začínají tvořit další nový návrh. Takto se pokračuje až do té doby, kdy se společně sejde celá skupina.

Vytvořený návrh rozpočtu pak společně srovnáme s reálným rozložením výdajů státního rozpočtu ČR. Ideální je získat aktuální údaje z předchozího roku, ale v zásadě je možné použít třeba tato data, z roku 2010:

Důchody, sociální dávky

36,69%

Vzdělávání

10,31%

Doprava

5,9%

Zdravotnictví

5,56%

Státní správa a samospráva

5,09%

Sociální péče

4,45%

Finanční operace (placení úroků apod.)

4,24%

Zemědělství a lesnictví

4,24%

Bydlení, komunální služby

3,99%

Obrana

3,52%

Bezpečnost a veřejný pořádek (policie, …)

3,51%

Politika zaměstnanosti (úřady práce, …)

2,1%

Podpora průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

1,81%

Právní ochrana (soudy a další)

1,72%

Ostatní

6,94%

Na představení rozdílů navážeme diskusí, kde se zaměříme na postup, jakým se hledal kompromis, na rozdíly mezi jednotlivými návrhy a nad rozdílem finálního návrhu proti realitě.

Možné náměty pro diskusi:

  • Kde byly největší rozdíly mezi vašimi návrhy rozpočtů?
  • Na čem bylo nejtěžší se shodnout?
  • Co vás nejvíc překvapilo na složení skutečného rozpočtu? Proč?
  • Co skrývá položka „ostatní“? Co by tam podle vás mělo být?
  • Jak by se věci změnili, kdyby vše fungovalo podle našeho rozpočtu? Co by bylo horší? Co lepší? Co by se muselo zrušit nebo zpoplatnit či zdražit? Na jaké nové věci by byly peníze?

Námět: Kateřina Hyšková, 10. přístav vodních skautů Maják Liberec

Zobrazit další články autora

Login or Register