Hledat v databázi her

Farmáři, prodejci a spotřebitelé

( 0 hlasů ) 
 • Zveřejněno 7. 1. 2013 15:38
 • Napsal Šereda František (Moulin)
 • Zobrazeno: 2465

Nákupní a prodejní ceny. Zbude vám nějaký zisk?

Proč hru hrát:

Hráči si v praxi vyzkoušejí, jak fungují nákupní a prodejní ceny.

Délka:

1,5 hodiny

Počet účastníků:

min. 3 hráči v každé skupině (3 skupiny – farmáři, prodejci, spotřebitelé) – není nutné, aby skupiny byly stejně početné, 2 organizátoři

Pomůcky:

kartičky, na které budou hráči psát suroviny, fixy (ideálně jedna barva pro farmáře a odlišná barva pro prodejce), připravený seznam surovin pro farmáře a nákupní seznam pro spotřebitele

Průběh hry:

Hráči jsou rozděleni do 3 skupin – farmáři, prodejci, spotřebitelé. Farmáři produkují suroviny, které s přirážkou prodávají prodejcům, kteří je opět s přirážkou prodávají spotřebitelům. Jak farmáři, tak prodejci se snaží co nejvíce vydělat. Spotřebitelé nakupují suroviny dle nákupního lístku a jejich cílem je po dobu hry nakoupit všechny suroviny za co nejnižší cenu. Hráči v každé skupině hrají jen mezi sebou, každá skupina se vyhodnocuje extra.

Farmáři produkují suroviny, které si vybírají ze seznamu, který je vyvěšen pro všechny farmáře.). Každá surovina má udanou cenu, za jakou lze surovinu vyprodukovat (např. 1kg jablek za 10 Kč). Každý farmář si určuje, za kolik nabídne surovinu prodejci. Cílem farmáře je co nejvíce vydělat, ale také chce všechno své zboží prodat. Farmář si v každém kole vybere 3-5 surovin, u kterých si určí vlastní ceny. Toto zboží a jeho ceny napíší farmáři na kartičky. Po udání znamení farmáři své zboží s cenami odkryjí a nabídnou je prodejcům. Prodejci pak nakupují nabídnuté suroviny. Po ukončení kola stáhnou farmáři neprodané suroviny, které mohou v dalším kole nabídnout za jiné ceny. Je nutné, aby farmář v každém kole nabízel 3-5 surovin, buď nově vyprodukovaných, nebo již nabízených za nové ceny. Každá nabídka je brána jako celek a není možné koupit třeba jen polovinu. Stejně tak farmář nemůže nabízet dvakrát stejný druh zboží v jednom kole.

Prodejci nakupují suroviny od farmářů a nabízí je dále za nové ceny spotřebitelům. Samozřejmě chtějí vydělat, proto si ceny navýší. Prakticky to udělají třeba tak, že na druhou stranu kartičky znovu napíší název zboží a jeho novou cenu. V této situaci je praktické, když prodejci a farmáři mají různé barvy, kterými píší, aby nemohlo dojít k záměně. Po udání znamení prodejci zveřejní suroviny a spotřebitelé mohou nakupovat. Prodejci nemusí nabídnout všechny suroviny, které od farmářů koupily. Pro každé kolo si mohou vybrat jen některé suroviny, které získaly. V dalším kole může prodejce nabídnout úplně nové suroviny, nebo znovu staré, za nižší, vyšší nebo stejné ceny. Množství nabízených surovin je volně volitelné. Prodejce v každém kole může nakoupit libovolný počet potravin a následně jich libovolný počet nabídnout k prodeji.

Spotřebitelé mají daný nákupní seznam, tedy předem určené suroviny, které musí během hry nakoupit. Cílem je mít do konce hry nakoupený celý nákupní seznam. Od každého prodejce mohou koupit tolik surovin, kolik chtějí. Nemusí ale kupovat potraviny hned, mohou vyčkávat, jestli prodejci zlevní. Může se ale stát, že pak již daná potravina k dispozici nebude.

Každé kolohry má tedy následující průběh:

 1. Farmáři vyberou ze seznamu 3 – 5 produktů, zapíší si, jaké vybrali a jaké na ně mají náklady. Následně každému produktu vyrobí kartičku, na které je napsáno co je to za produkt a kolik stojí. Při tom postupuje každý farmář samostatně, vzájemně si neukazují, co vybírají a nakolik to budou nabízet. Nesmějí to spolu ani koordinovat nebo domlouvat.
 2. Na dané znamení farmáři odkryjí prodejcům své nabídky.
 3. Prodejci nakupují suroviny od farmářů. Mohou jich nakoupit libovolné množství. Vždy platí to, že kdo první přijde, první kupuje, když jsou pochybnosti, losuje se.
 4. Prodejci připraví svou nabídku – na druhou stranu nakoupených kartiček znovu napíší co to je a přidají svou vlastní cenu. Mohou nabízetprodeji libovolný počet zboží – všechno nebo i nic.
 5. Na dané znamení odkryjí prodejci spotřebitelům své nabídky.
 6. Spotřebitelé nakupují od prodejců. Prodejci si zapisují, za kolik co prodali.

Systém hodnocení farmářů:

Každý farmář si vede tabulku, ve které si zapisuje, za kolik potravinu vyprodukoval (dle seznamu surovin) a za kolik ji prodal (např. 1 kg jablek je možné vyprodukovat za 10 Kč, farmář ho prodal 12 Kč, čistý zisk je tedy 2 Kč. Může se stát, že farmáři na konci hry tento kilogram jablek zbude jako neprodaný. Pak je kompletně ztrátový, farmář prodělal celých10 Kč.). Vyhrává farmář s největším ziskem. Systém hodnocení je založen na důvěře, jinak by bylo nutné mít velký počet organizátorů.

Tip pro vedení hodnocení: Tabulka o dvou sloupcích: sloupec pro cenu vyprodukovaných potravin, druhý sloupec pro cenu za prodané suroviny. Na konec hry si farmáři odečtou jeden sloupec od druhého a vzniklá částka tvoří zisk daného farmáře za celou hru.

Systém hodnocení prodejců:

Systém hodnocení je podobný jako u farmářů. Každý farmář si vede tabulku, ve které si eviduje, za kolik jakou surovinu nakoupil a za kolik ji poté prodal. Rozdíl těchto součtů na konci hry určuje čistý zisk prodejce. Prodejce s největším ziskem vyhrává.

Systém hodnocení spotřebitelů:

Spotřebitelé si pouze vedou seznam, kolik utratili (k čemuž jim stačí prostě neztratit nakoupené kartičky). Podmínkou je, že na konci hry musí mít nakoupený celý nákupní seznam. Nesplnění této podmínky znamená prohru. Vítězí spotřebitel s nejnižší útratou.

Konec hry

Hra se hraje na 10 kol. Počet kol lze samozřejmě dle potřeby snížit či zvětšit, pak je ale nutné upravit nákupní seznam, aby bylo reálné ho za daný počet kol dosáhnout.

Variabilně upravitelné:

 • Zda farmáři/prodejci vidí nabídky ostatních farmářů/prodejců.
 • Zda farmáři vidí nákupní seznam spotřebitelů.
 • Systém výběru surovin prodejci/spotřebiteli (nákup lze řešit buď popořadě, nebo nekoordinovaně – kdo dřív přijde, ten dřív mele – což je o dost rychlejší a chaotičtější)
 • Hráče lze upozornit na možnost prodávat suroviny pod cenou, což je výhodnější než když suroviny na konci hry zbývají, nebo na systém hromadných slev či kombinaci nabídek, jak znají z obchodů.

Návrh seznamu surovin pro farmáře včetně cen:

1 kg jablek

10 Kč

1 kg hrušek

10 Kč

1 kg hovězího

80 Kč

1 kg vepřového

60 Kč

1 kg kuřecího

60 Kč

1 kg ryb

80 Kč

1 kg brambor

5 Kč

1 kg mrkve

5 Kč

1 kg cibule

4 Kč

1 kg česneku

4 Kč

1 ks másla

15 Kč

1 l mléka

7 Kč

1 l jogurtu

10 Kč

1 l moštu

15 Kč

1 ks chleba

8 Kč

Nákupní seznam

nutné upravovat dle počtu hráčů a kol hry (toto je varianta pro 3 farmáře a 3 prodejce)

5 kg jablek

3 kg hrušek

1 kg hovězí

2 kg vepřového

3 kg kuřecího

2 kg ryb

5 kg brambor

3 kg mrkve

4 kg cibule

3 kg česneku

2 ks másla

2 l mléka

3 l jogurtu

4 l moštu

3 ks chleba

Autor: Lucie Piksová, Junák, přístav Omaha Plzeň

Zobrazit další články autora

Login or Register