Hledat v databázi her

Souboj s pamětí – české bankovky

( 0 hlasů ) 
 • Zveřejněno 8. 1. 2013 14:44
 • Napsal Šereda František (Moulin)
 • Zobrazeno: 7385

Máte fotografickou paměť? Nic jiného vám v téhle hře nepomůže.

 

Proč hru hrát:

Hráči se více seznámí se s vzhledem českých bankovek a budou trénovat paměť.

Délka:

Počet účastníků:

2-6

Pomůcky:

kartičky bankovek (jednostranné, obrázky jsou dobře dostupné na internetu), kartičky s otázkami, stopky (nebo jiný časoměřič), kostka

 

Na hromádce leží sada kartiček s obrázkem jednotlivých českých bankovek (velikosti tisícikoruny, podlepené tvrdým papírem). Na dané znamení vezme první hráč do ruky první bankovku a přesně 15 vteřin si ji prohlíží. Druhý hráč měří čas, po 15 s první hráč bankovku odloží a hodí si kostkou. Oznámí druhému hráči, jaké mu padlo číslo, hráč pak přečte z druhé strany kartičky otázku skrývající se pod daným číslem. Pokud hráč správně odpoví, kartičku si jako trofej ponechá, pokud odpoví špatně, kartička se vrací do spodu balíčku. Pak si vybírá kartičku druhý hráč, pozoruje, hází kostkou – a postupuje se jako u prvního hráče. Pokud je hráčů více, vždy ve směru hodinových ručiček jeden sleduje a druhý zadává otázky.

Otázky:

STOKORUNA (líc)

 1. Kdo je vyobrazen na bankovce? (Karel IV.)
 2. Kolikrát se na bankovce objevuje číslice 100? (2 krát)
 3. Jaký ornament má vyobrazená postava na svém plášti? (čtyřlístek)
 4. Jaké barvy se na bankovce objevují? (růžová, světle a tmavě zelená, žlutá, bílá)
 5. Kolik stříbrných čárek vede přes bankovku? (6)
 6. Na kolik částí se větví ústřední sloup? (7)

STOKORUNA (rub)

 1. Jaký obraz je na ústřední pečeti? (stojící a klečící postavabrnění)
 2. Co je česky vepsáno do spodní části pečeti? (padělání bankovek se trestá podle zákona)
 3. Kolikrát je na bankovce číslicí napsáno sto? (dvakrát)
 4. Jakým písmenem je uvozena série čísel? (závisí na konkrétním obrázku)
 5. Kolik státních znaků je na této straně bankovky? (1)
 6. Kolikrát se na bankovce objevuje číslice 6 (závisí na konkrétním obrázku)

DVOUSETKORUNA (líc)

 1. Kdo je vyobrazen na bankovce? (J. A. Komenský)
 2. Jsou na bankovce uvedena nacionále dané osoby? (nejsou)
 3. Co má osoba na bankovce na hlavě? (kněžskou čepičku)
 4. Jsou všechna čísla 200 napsána ve vodorovné poloze? (ne)
 5. Kolik tlustých čar je vedle hlavy slavné osoby? (2)
 6. Co je ještě vyobrazeno kromě slavné osoby? (půdorys barokní pevnosti)

DVOUSETKORUNA (rub)

 1. Jaké dílo je uvedeno na bankovce? (Orbis pictus)
 2. Drží se na bankovce za ruce dva dospělí lidé? (ne, dospělý a dítě)
 3. Kolik obrázků knih je na bankovce? (jedna kniha)
 4. Jaké písmeno je uvedeno před číslem na bankovce? (závisí na konkrétním obrázku)
 5. Kolikrát se na bankovce objevuje číslice 200? (dvakrát)
 6. Je i na této straně bankovky uvedeno, že padělání se trestá? (ano)

PĚTISETKORUNA (líc)

 1. Co je zobrazeno vedle hlavy slavné osoby? (květina)
 2. Kdo je vyobrazen na bankovce? (Božena Němcová)
 3. Kolik čárek je na ochranném okénkovém proužku? (5)
 4. Na kterou stranu hledí slavná osoba? (doleva)
 5. Kolik silných čar se objevuje vpravo od slavné osoby? (3)
 6. Je na bankovce uvedeno, že padělání se trestá? (ne)

PĚTISETKORUNA (rub)

 1. Je na bankovce uvedeno upozornění ohledně padělání? (ano)
 2. Objevují se na bankovce nějaké květiny? (ano)
 3. Co je ústředním obrazem bankovky? (žena)
 4. Jakým písmenem začíná série čísel na bankovce?(záleží na konkrétním obrázku)
 5. Jakou barvu mají ochranná vlákna na bankovce? (Oranžová)
 6. Je na bankovce napsáno slovy pět set? (není)

TISÍCIKORUNA (líc)

 1. Jaká barva převládá na bankovce? (fialová)
 2. Má postava na bankovce vousy? (ne)
 3. Co má postava na bankovce na krku? (límečekmotýlkem)
 4. Kolik lipových lístků je na bankovce? (jeden)
 5. Jaká slavná osoba je na bankovce vyobrazena? (František Palacký)
 6. Jakou barvou je zobrazen lístek? (zlatou)

TISÍCIKORUNA (rub)

 1. Kolikrát se na bankovce vyskytuje číslice 1000 (jednou)
 2. Jaký pták je zobrazen na bankovce? (orel)
 3. Jakým písmenem začíná číselná řada na bankovce? (záleží na konkrétním obrázku)
 4. Kolik ptáků celkem je vyobrazeno na bankovce? (tři)
 5. Objevuje se na bankovce zelená barva? (ne)
 6. Jaký obrázek je vpravo pod číslem 1000? (strom)

DVOUTISÍCIKORUNA (líc)

 1. Jaká barva na bankovce převládá? (zelená)
 2. Koho představuje zobrazená osoba? (Emmu Destinovou)
 3. Na kterou stranu se vyobrazená osoba dívá? (doprava)
 4. Je na bankovce vyobrazen nějaký hudební nástroj? (ano, lyra)
 5. Co má vyobrazená osoba na krku? (nic)
 6. Je na bankovce vyobrazena nějaká rostlina? (ano)

DVOUTISÍCIKORUNA (rub)

 1. Jaký hudební nástroj je na bankovce vyobrazen? (housle, lyra)
 2. Jaké barvy jsou na bankovce? (zelená, fialová)
 3. Kolik hudebních nástrojů je na bankovce? (tři-dvoje housle a lyra)
 4. Jsou na bankovce nějaká zvířata? (nejsou)
 5. Jsou na bankovce zobrazeny nějaké rostliny? (ano)
 6. Je na bankovce vyobrazen muž nebo žena? (žena)

PĚTITISÍCIKORUNA (líc)

 1. Co má na hlavě zobrazená postava? (nic)
 2. Co má na krku zobrazená postava? (kravatu)
 3. Kdo je vyobrazen na bankovce? (T. G. Masaryk)
 4. Má vyobrazená postava brýle? (ano)
 5. jaké poloze jsou silné čáry vpravo od hlavy zobrazené osoby? (vodorovné)
 6. Co je napsáno pod slovním vyjádřením částky? (Česká národní banka)

PĚTITISÍCIKORUNA (rub)

 1. Jaké město je zobrazené na bankovce? (Praha)
 2. Kolik věží je na bankovce? (9)
 3. Kolik je na bankovce lvů? (3)
 4. Jaké dva erby jsou na bankovce? (český lev a pražský)
 5. Kolik lipových lístků se na bankovce objevuje? (žádný)
 6. Jakým písmenem začíná číselná řada na bankovce? (záleží na konkrétním obrázku)

Autor: Alena Wágnerová

Zobrazit další články autora

Login or Register