Pravidla soutěže Nenech se zmanipulovat a vyhraj!

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA

Soutěž je určena mladým lidem ve věku 11-18 let.

Soutěžit je možné jako jednotlivec hraním online her nebo s týmem zpracovat skupinový úkol a to celkem ve třech kolech. Od začátku dalšího kola má každý stejnou šanci vyhrát. Ceny získává prvních 10 hráčů s nejlepším výsledkem, kteří splňují podmínky soutěže (tedy věk). Výherce po skončení kola kontaktujeme a ceny zašleme poštou nebo předáme osobně v Praze. Hlavní výhra v každém kole (mobilní telefon) bude udělena jedné osobě pouze 1x. V případě, že jedna osoba zvítězí ve více kolech, získá cenu určenou pro 2. místo a první cena připadne dalšímu v pořadí.

Jednotlivá soutěžní kola jsou ukončena vždy ve 23:59 daného dne:

  • 15.11. – 18.12.2012
  • 20.12. – 19.1.2013
  • 23.1. – 25.2.2013

V čem se soutěží

Úkoly pro jednotlivce se plní online, body se získávají za hraní pexes a dalších her, kde hráči prokazují znalosti z oblasti finanční gramotnosti. Některé hry jsou bodovány podle nejlepšího času, další podle dosažených výsledků. V průběhu jednoho kola je možné hrát vícekrát a svůj výsledek postupně zlepšovat, do soutěže se počítá ten nejlepší.pexeso

Nauč se hospodařit je simulační hra o vedení rozpočtu v reálném životě. Hráči si na začátku zvolí cíl (například ušetřit, užívat si) a po odehrání „herního měsíce“ ho systém vyhodnotí. Dosažení cíle je kritériem pro přidělení bodů do soutěže. Do bodování  soutěže se započítávají maximálně tři odehrané měsíce.

Skupinové úkoly mají v soutěži největší váhu, každý hráč může v daném kole poslat do soutěže jeden úkol (reklamu a reportáž) s jednou konkrétní skupinou. Každý hráč může být členem více skupin a pracovat zároveň na několik úkolech, ty se však musí lišit, nelze dvěma skupinám připsat body za stejně zpracovaný úkol. Skupina má 3–10 členů, více než polovina musí být ve věku 11–18 let. Úkol odevzdává vedoucí skupiny, body se připisují všem do individuálního hodnocení vždy na konci kola. Skupina tedy nemůže vyhrát celou soutěž, vyhrává jednotlivec.

Zadání skupinového úkolu – na výběr jsou dvě možnosti

Připravit reportáž, kde skupina hraje některou z aktivit podporujících finanční gramotnost (například z knížek Rozumíme financím I a II) a na jejím konci shrnout, co se hráči aktivitou naučili
Nahrát vlastní reklamu (nebo použít existující, ovšem za méně bodů) a okomentovat, jaké marketingové prvky v ní byly použity.

reklama mensi

Odevzdání úkolu - formát může být video (v délce 3–5 min), audio (v délce 3–5 min) nebo komix z fotografií či obrázků (ve formátu pdf, max. 4 strany A4). Hráči mohou pro další kola úkoly zpracovat jinak se stejnou nebo jinou skupinou.

Bodové rozmezí jednotlivých úkolů

  • pexesa a flashové hry na webu soutěže – každá za 0 – 27 bodů
  • Nauč se hospodařit – 0 – 25 bodů
  • skupinový úkol Reportáž – 50 – 100 bodů
  • skupinový úkol Reklama – 50 – 100 bodů

Ceny

První cenou v každém kole bude mobilní telefon dle výběru. Prohlédněte si všechny ceny, které můžete vyhrát!

Login or Register